Li Hun
A collection of Poems in Chinese
Author: Yang Lian
Published by Zhongguo Dangdai Qingnian Shiren Congshu.
1985. Shangxi, China.